Plan razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027. godina

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanjem razvoja Republike Hrvatske, Zagrebačka županija pokrenula je postupak izrade Plana razvoja Zagrebačke županije za period od 2021. do 2027. godine Odlukom Županijske skupštine na 10. sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine.

Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja od značaja za jedinicu područne (regionalne) samouprave koji mora biti usklađen s nacionalnim planovima i prostornim planovima koji se donose na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.

 

Nositelj izrade Plana razvoja Zagrebačke županije za period od 2021. do 2027. godine, temeljem Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je Zagrebačka županija, a koordinator izrade je Razvojna agencija Zagrebačke županije.

 

Plan razvoja donosi Županijska skupština Zagrebačke županije, nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća Zagrebačke županije.

Izrada Plana razvoja Zagrebačke županije za period od 2021. do 2027. godine sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta  “Tehnička pomoć Razvojne agencije Zagrebačke županije”.

U proteklom periodu održano je 5 sastanaka Radne skupine za izradu Plana razvoja ZŽ 2021.-2027. godine, 2 sastanka Županijskog partnerskog vijeća za izradu Plana razvoja ZŽ 2021.-2027. godine te 2 sastanka s lokalnim koordinatorima za obavljanje i  koordinaciju poslova strateškog planiranja svih gradova i općina Zagrebačke županije.

Izrađeni su nacrti slijedećih dijelovi Plana razvoja Zagrebačke  županije za period 2021.-2027. godina: Nacrt Osnovne analize Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027., Nacrt SWOT analize i Nacrt mjera Plana razvoja Zagrebačke županije za period 2021.-2027.