Otvoreno savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine

tvoreno je savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine.

Strategija poljoprivrede za razdoblje do 2030. uzima u obzir strateške smjernice iz Nacionalne razvojne strategije i predstavlja okvir za intervencije u sektoru u okviru Zajedničke poljoprivredne politike za razdoblje 2021.-2027. Sve aktivnosti u sklopu Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. doprinosit će širim razvojnim ciljevima Hrvatske, između ostalih i teritorijalnom razvoju ruralnih područja. Sve aktivnosti planirane ovim dokumentom u skladu su s novim smjerovima Europske unije u okviru Zelenog plana, Strategije „Od polja do stola“ i Strategije bioraznolikosti. Osnovni je zahtjev Strategije poljoprivrede za razdoblje do 2030. učinkovitije korištenje javnih sredstava kroz bolje usmjeravanje poljoprivrednih potpora i sredstava za ruralni razvoj. Hrvatska ima potencijal unaprijediti svoj poljoprivredni sektori i ruralno gospodarstvo, stoga ovaj dokument daje smjernice i provedbene mehanizme koji će voditi proces transformacije i pomoći zemlji da pretvori svoj poljoprivredni sektor u pokretač gospodarskog rasta.

Pozivamo Vas da pristupite savjetovanju s javnošću za Nacrt prijedloga Strategije poljoprivrede do 2030. godine (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16231) te Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga Strateške studije utjecaja na okoliš Strategije poljoprivrede za razdoblje od 2020. do 2030. – 1.dio (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16248 ) i 2.dio (https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=16228 ).

Savjetovanje je otvoreno do 23.04.2021. godine.