Otvoren novi natječaj: Uspostava reciklažnih dvorišta i mobilnih reciklažnih dvorišta

Poštovani,

želimo Vas obavijestiti da je u sklopu OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Prioritetna os 6-Zaštita okoliša i održivost resursa otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za one jedinice lokalne samouprave koje u trenutku podnošenja projektnog prijedloga ne ispunjavaju zakonsku obvezu u vezi s uspostavom min. broja potrebnih reciklažnih dvorišta u odnosu na broj stanovnika prema čl. 35., st. 2. i 3. ZOGO-a (računaju se i reciklažna dvorišta za koja su odobrena sredstva u sklopu prethodnog poziva za reciklažna dvorišta).

 

Iznos bespovratnih sredstava  po pojedinom projektnom prijedlogu iznosi maksimalno 85% a dodjeljuje se za:

Ø  uspostavu reciklažnih dvorišta –  građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta  (najniži iznos 500.000 HRK a najviši iznos 4.500.000 HRK)

Ø   nabavu mobilnih jedinica. (najniži iznos 100.000 HRK , najviši iznos 800.000 HRK)

Projektni prijedlog mora rezultirati:

  • za RD-građevine – izgrađenim i opremljenim RD u zadanim vremenskim rokovima, ishođenom uporabnom dozvolom, upisom u Očevidnik RD i provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima
  • za RD-mobilne jedinice – nabavljenim mobilnim RD, upisom u Očevidnik RD i provedenim informativno-obrazovnim aktivnostima

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 15. veljače 2021. godine.

Ako Vaša Jedinica loklalne samouprave još uvijek nema zadovoljen minimalan broj reciklažnih dvorišta/mobilnih reciklažnih dvorista u odnosu na broj stanovnika, slobodno nam se obratite kako bismo Vam pripremili projektnu prijavu.

Razvojna agencija Zagrebačke županije ima sve tehničke i administrativne kapacitete za uspješnu pripremu, prijavu i provedbu projekata financiranih iz fondova Europske unije, te sukladno tome slobodni smo Vam ponuditi našu besplatnu konzultantsku pomoć za pripremu, prijavu i provedbu projekata, kako bismo zajednički doprinijeli razvoju i zaštiti okoliša Zagrebačke županije.

Za sve dodatne informacije budite slobodni kontaktirati nas.