Otvoren novi  6. poziv iz programa European City Facility (EUFC) za ulaganja u održivu energiju

European City Facility (EUCF) ima za cilj podržati sve općine/lokalne vlasti, njihove grupe i lokalne javne subjekte u razvoju koncepata ulaganja povezanih s provedbom aktivnosti utvrđenih u njihovim klimatskim i energetskim akcijskim planovima.

Podnositelji zahtjeva moraju pokazati političku predanost razvoju Koncepta ulaganja putem pisma potpore, potpisanog od strane gradonačelnika ili drugog relevantnog političkog predstavnika. Podnositelj zahtjeva mora se obvezati na razdoblje praćenja EUCF-a od dvije godine.

EUCF financira aktivnosti, kao što su (tehničke) studije izvedivosti, analize tržišta, analize dionika, pravne, ekonomske i financijske analize, analize rizika itd., koje su potrebne za razvoj koncepta ulaganja. Ove aktivnosti može provoditi interno osoblje ili podugovoreni vanjski stručnjaci.

vaj Poziv podržat će razvoj 75 koncepata ulaganja, s ukupnim proračunom od 4,5 milijuna EUR, a uspješni kandidati dobivaju financijsku potporu od 60.000 EUR.

Više na: https://www.eucityfacility.eu/6th-call.html