Otvoren 2. poziv na dostavu projektnih prijedloga za program Interreg Dunavska regija

Ukupni proračun Poziva je 38,7 milijuna eura.

Prijava će se vršiti putem interneta, točnije putem Zajedničkog elektroničkog sustava praćenja – Jems. Poziv je otvoren do 29. ožujka 2024., a pruža prilike za uključivanje u projekte transnacionalne suradnje usmjerene na poticanje regionalnog razvoja rješavanjem zajedničkih regionalnih izazova.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri su

tijela javne vlasti

neprofitne organizacije

obrazovne ustanove

istraživačke organizacije i druge relevantni dionici iz dunavske regije koja uz Hrvatsku broji još 13 zemalja: Mađarsku, Bugarsku, Češku, Njemačku, Rumnjsku, Crnu Goru, Srbiju, Austriju, Bosnu i Hercegovinu, Sloveniju, Slovačku, Ukrajinu, i Moldaviju.

Stopa EU sufinanciranja je 80%.

Projekti se moraju usredotočiti na jedan od sljedećih specifičnih ciljeva programa (SO):

Prioritet 2 – Zelenija dunavska regija s niskim udjelom ugljika

SO2.2: Promicanje kapaciteta prilagodbe klimatskim promjenama u dunavskoj regiji i upravljanja katastrofama na transnacionalnoj razini u odnosu na rizike za okoliš, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima

SO2.3: Održivo, integrirano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu rijeke Dunav koje osigurava dobru kvalitetu i količinu vode i ravnotežu sedimenata

SO2.4: Zaštita i očuvanje bioraznolikosti u ekološkim koridorima i eko-regijama od transnacionalnog značaja u Dunavskoj regiji

Prioritet 3 – Društvenija Dunavska regija

SO3.1: Dostupna, uključiva i učinkovita tržišta rada

SO3.2: Dostupne i uključive kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju

SO3.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

Prioritet 4 – Bolje upravljanje suradnjom u Dunavskoj regiji

SO4.2: Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje

Planirana alokacija sredstava prema specifičnim ciljevima je kako slijedi:

Više na: https://www.interreg-danube.eu/dtp-archive/about-dtp/new-funding-2021-2027/how-to-apply/second-call