Skip to content

Odjel za regionalni razvoj

Tomislav Komanović str.spec.pod.men.

Voditelj odjela za regionalni razvoj

tomislav.komanovic@razz.hr

Katarina Drozdek Kadić dipl.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

katarina.drozdek.kadic@razz.hr

Maja Kožić mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

maja.kozic@razz.hr

Maja Crneković Čukulin mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

maja.crnekovic@razz.hr

Ratimir Budinšćak struč.spec.oec

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

ratimir.budinscak@razz.hr

Tomislav Biškupec ing.polj.

Stručni suradnik za regionalni razvoj

tomislav.biskupec@razz.hr

Helena Mihaljević mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

helena.mihaljevic@razz.hr

Ivan Krpan dipl.ing.biotehnologije

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

ivan.krpan@razz.hr

Mario Meštrović dipl.iur.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

mario.mestrovic@razz.hr