Odjel za regionalni razvoj

Tomislav Komanović str.spec.pod.men.

Voditelj odjela za regionalni razvoj

Katarina Drozdek Kadić dipl.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Maja Kožić mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Maja Crneković Čukulin mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Ratimir Budinšćak struč.spec.oec

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Tomislav Biškupec ing.polj.

Stručni suradnik za regionalni razvoj

Helena Mihaljević mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj