Odjel za regionalni razvoj

Tomislav Komanović str.spec.pod.men.

Voditelj odjela za regionalni razvoj

Katarina Drozdek Kadić dipl.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Mario Majhen dr.vet.med.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Maja Kožić mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Ivana Plank dr.vet.med.

Viši stručni suradnik za javnu nabavu i regionalni razvoj

Maja Crneković Čukulin mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Tomislav Biškupec ing.polj.

Stručni suradnik za regionalni razvoj

Ratimir Budinšćak

Stručni suradnik za regionalni razvoj