Odjel za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Mato Čičak univ.spec.oec.

Voditelj odjela za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Marija Šipuljak bacc.tax.

Stručni suradnik za računovodstvo

Matija Copak bacc.posl.inf.

Stručni suradnik za informatičke poslove i arhivu