Odjel za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Mato Čičak univ.spec.oec.

Voditelj odjela za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Marija Šipuljak struč.spec.admin.publ.

Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

Matija Copak bacc.posl.inf.

Stručni suradnik za informatičke poslove i arhivu