Skip to content

Odjel za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Mato Čičak univ.spec.oec.

Voditelj odjela za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

mato.cicak@razz.hr

Marija Šipuljak struč.spec.admin.publ.

Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

marija.sipuljak@razz.hr

Matija Copak bacc.posl.inf.

Stručni suradnik za informatičke poslove i arhivu

matija.copak@razz.hr