Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije

Otvoreni je poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za “Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije”.

CILJ POZIVA: Pozivom će se podupirati provedba obnove infrastrukture i opreme, odnosno zgrada iz područja znanosti i obrazovanja oštećene u potresu 22. ožujka 2020. na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI:

Javno visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a;

Javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a;

Tijela državne uprave koja unutar svojega ustrojstva imaju učilišta.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

GRUPA 1.: Hitne mjere sanacije;

GRUPA 2.: Priprema projektne i tehničke dokumentacije;

GRUPA 3.: Izvedba radova;

GRUPA 4.: Nabava opreme koja je stradala u potresu.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 953.868.867,49 HRK, a intenzitet potpore po pojedinom projektu iznosi 100%.

ROK ZA PRIJAVU: Poziv se provodi kao otvoreni postupak s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do iskorištenja financijske alokacije, odnosno najkasnije do 30.11.2021. godine, ovisno što nastupa ranije.

 

Prihvatljivi prijavitelji

  • Javno visoko učilište (i njegove sastavnice za neintegrirana sveučilišta) upisano u Upisnik visokih učilišta MZO-a;
  • Javni znanstveni institut upisan u Upisnik znanstvenih organizacija MZO-a;
  • Tijela državne uprave koja unutar svojega ustrojstva imaju učilišta.

Više informacija na:

Obnova infrastrukture i opreme u području obrazovanja oštećene potresom