Objavljen prvi natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 7. srpnja 2023. godine prvi natječaj  iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu intervencije 78.01. Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Podsjećamo da se Strateškim planom u okviru ZPP-a  podupire prelazak na pametan, održiv, konkurentan, otporan i diversificiran poljoprivredni sektor, čime se osigurava dugoročna sigurnost opskrbe hranom te pridonosi djelovanju u području klime, zaštiti prirodnih resursa i očuvanju/povećanju bioraznolikosti te jačanju socioekonomske strukture ruralnih područja. Njime se podupiru brojne intervencije usmjerene na posebne potrebe država članica i njihovih regija. Osmišljeni su u skladu s novim pristupom usmjerenim na rezultate i uspješnost u cilju ostvarenja konkretnih rezultata u odnosu na posebne ciljeve ZPP-a na razini EU-a, ali i doprinos europskom zelenom planu. U planovima u okviru ZPP-a prvi se put definira strategija koja obuhvaća sve glavne instrumente koji se financiraju iz ZPP-a: izravna plaćanja, potporu za ruralni razvoj i intervencije specifične za određene tržišne sektore.

U intervenciji 78.01 Potpora prenošenju znanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. prihvatljivi korisnici su obrti i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe ili djelatnosti pružanja usluga obrazovanja i savjetovanja izvan sustava redovite naobrazbe imaju propisanu Statutom, koje ispunjavanju uvjete iz Pravilnika, a mogu biti:

  • privatne savjetodavne službe, samostalne ili u okviru druge pravne osobe
  • privatni savjetnik
  • nevladine organizacije
  • Ministarstvo poljoprivrede, uprava(e) nadležna za savjetovanje
  • Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Natječaja je 3.500.000 EUR.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 24. srpnja 2023. do 24. kolovoza 2023.

Više na: https://www.apprrr.hr/objavljen-prvi-natjecaj-iz-europskog-poljoprivrednog-fonda-za-ruralni-razvoj-za-provedbu-intervencije-78-01-potpora-prenosenju-znanja-iz-strateskog-plana-zajednicke-poljoprivredne-politike-republike/