Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i ove godine projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje na LIFE 2024 natječaju sufinancira u visini do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu traje do:

 • 2. rujna 2024.  za projekte iz potprograma “Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.
 • 4. rujna 2024. za projekte iz potprogramâ “Priroda i bioraznolikost”, “Kružno gospodarstvo i kvaliteta života” te “Prijelaz na čistu energiju”

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika Programa LIFE (sa sjedištem i planiranim aktivnostima provedbe na području Hrvatske):

 • trgovačka društva i druge pravne osobe,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • tijela državne uprave,
 • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
 • udruge,
 • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

Dokumenti za prijavu dostupni su ovdje:

 • Zahtjev podnositelja za sufinanciranje projekta (Obrazac 1),
 • Iznos sufinanciranja koji će se zatražiti od Fonda (Obrazac 2),
 • Cjelovita projektna prijava izvezena iz Funding & tenders portala,
 • druga dokumentacija na zahtjev Ministarstva/Fonda.

Svi zahtjevi se dostavljaju elektroničkom poštom na adresu life@mzozt.hr.

Važno! Prijavitelji projekta koji se prijavljuju za sredstva Fonda temeljem ovog Javnog poziva, dužni su pri prijavi projekta preko portala EU Funding & Tenders omogućiti Nacionalnoj kontakt točki uvid u njihovu projektnu prijavu na način da se kao kontakt osobu s read-only pristupom nadoda Nacionalna kontakt točka. Po zaprimljenoj prijavi na nacionalno sufinaciranje prijavitelji će biti direktno obaviješteni koji email će nadodati kao kontakt osobu s read-only pristupom.

Više na: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/objavljen-poziv-za-nacionalno-sufinanciranje-sap-projekata-za-life-2024/