Objavljen poziv na podnošenje prijava gradova i regija „Dobre prakse u pogledu visokokvalitetne arhitekture i izgrađenog okoliša“

Europska komisija objavljuje Poziv na podnošenje gradova i regija “Dobre prakse u pogledu visokokvalitetne arhitekture i izgrađenog okoliša” u okviru programa Kreativna Europa sa svrhom dijeljenja najboljih primjera praksu o visokokvalitetnoj arhitekturi i izgrađenom okolišu diljem Europe i šire.

Podijelite vaše najbolje primjere iz prakse o visokokvalitetnoj arhitekturi i izgrađenom okolišu diljem Europe i šire.

Ako ste dio uprave grada, regije ili ruralnog područja u EU, ovo je prilika da istaknete svoj rad u visokokvalitetnoj arhitekturi i izgrađenom okruženju. Sve što trebate učiniti je ispuniti obrazac opisom ordinacije u vašem području.

Pošaljite primjere/prakse arhitekture ili izgrađenog okoliša koje je vaš grad ili regija primijenio, a koji uzimaju u obzir barem jednu od sljedećih tema:

Rok za dostavu dobrih praksi je 11. kolovoza 2023. godine.

Više na : https://culture.ec.europa.eu/calls/call-for-submissions-of-cities-and-regions-good-practices-on-high-quality-architecture-and-built-environment