Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava reciklažnih dvorišta“

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: 

OTVOREN

Datum objave: 15.04.24, 11:00

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 29.04.24, 09:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 03.06.24, 10:00

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Predmet ovog Poziva je uspostava reciklažnih dvorišta iz članka 4. stavka 1. točke 69. Zakona o gospodarenju otpadom (NN, br. 84/21,142/23, ZGO), u skladu s člankom 84. ZGO-a, što uključuje građenje i opremanje novih reciklažnih dvorišta ili nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta naročito u obalnim i otočnim jedinicama lokalne samouprave gdje se u turističkoj sezoni višestruko povećava broj stanovnika koji borave na tim područjima.

Predmet ovog Poziva nisu reciklažna dvorišta za građevni otpad (sukladno članku 4. stavku 1. točki 70. ZGO-a), niti nabava opreme/vozila za manipulaciju i transport mobilnih reciklažnih dvorišta.

Ukupna bespovratna sredstva: 6.000.000,00 €

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 15.000,00 €

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 850.000,00 €

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

  • Jedinice lokalne samouprave

Više na: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/107