Objavljen novi natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 10.000.000,00 kuna (1.327.228,08 EUR), a visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura po pojedinoj aktivnosti. Intenzitet javne potpore je do 100% (85% EU i 15% RH).

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je 6. veljače 2023. godine.

Više na: https://www.apprrr.hr/mjera-10-2-potpora-za-ocuvanje-odrzivo-koristenje-i-razvoj-genetskih-resursa-u-poljoprivredi/