Objavljen natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.

Korisnici

Korisnici su šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama („Narodne novine“, br. 68/2018, 115/2018, 98/2019 i 32/2020) te udruge šumoposjednika i  jedinice lokalne samouprave. Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

Visina javne potpore

Visina javne potpore je od 10.000 do 1.000.000 eura

 

Više informacija možete pronaći na:

https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-4-3-3-ulaganje-u-sumsku-infrastrukturu-3/