Objavljen Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2022. godinu

Predmet natječaja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavljuje Natječaj za podnošenje poticaja za podjelu državnih nagrada za znanost za 2022. godinu.

1. Nagrada za životno djelo

Dodjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupan znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

2. Godišnja nagrada za znanost dodjeljuje se za:

  • značajno znanstveno dostignuće,
  • znanstveno otkriće,
  • primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada.

 

Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće dodjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknut znanstveni rad ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.

Godišnja nagrada za znanstveno otkriće dodjeljuje se za međunarodno prepoznat znanstveni rad koji je proizveo znakovit pomak u znanstvenom području.

Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada dodjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.

3. Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti 

Dodjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koji se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

4. Godišnja nagrada znanstvenim novacima/mladim znanstvenicima 

Dodjeljuje se mladim znanstvenicima do 35 godina života koji su se posebno istaknuli u znanstvenoistraživačkome radu, za objavljivanje zapaženoga članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu.

Nagrade iz 1., 2., 3. i 4. točke dodjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

  • prirodne znanosti,
  • tehničke znanosti,
  • biomedicina i zdravstvo,
  • biotehničke znanosti,
  • društvene znanosti,
  • humanističke znanosti.
Natječaj je otvoren od 28. prosinca 2022. godine do 27. veljače 2023. godine.