Objavljen je novi natječaj za tip operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Predmet Natječaja: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/2019, 37/2020, 31/2021 i 134/2021 u daljnjem tekstu: Pravilnik) podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim
nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.1.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu : od 12:00 sati 23. siječnja 2023. godine do 12:00 sati 17. ožujka 2023. godine.

Svrha Natječaja: Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Ciljevi mjere: Obnovom poljoprivrednog potencijala narušenog potresima osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i izvor prihoda stanovništvu ruralnih prostora kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih gospodarstava i iseljavanje iz ruralnih područja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju 20.000.000,00 kuna /2.654.456,17 eura.

Visina javne potpore 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta
Intenzitet javne potpore 100 % (85 % EU i 15 % RH)

Informacije o objavi Natječaja https://www.apprrr.hr/podmjera-5-2-tip-operacije-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala/