Objavljen Javni poziv za sufinanciranje organiziranog nastupa ili natjecanja hrvatskih gospodarstvenika na velikim međunarodnim događanjima u inozemstvu i sufinanciranje organiziranja velikih međunarodnih događanja u Republici Hrvatskoj u 2023. godini

Međunarodni sajmovi kao mjesto izravnog susreta ponude i potražnje, neposrednih kontakata, upoznavanje konkurencija, prezentacija novih proizvoda i prilike za novi kontakt iznimno su značajan marketinški čimbenik u svim sektorima proizvodnje hrane. Suradnja s institucijama, ustanovama, udrugama i organizacijama radi podizanja konkurentnosti proizvodnje hrane na unutarnjem i trećim tržištima, internacionalizacija i uključivanje u globalne lance vrijednosti od strateškog su interesa za Republiku Hrvatsku. S obzirom na navedeno, cilj je ovog poziva dati podršku institucijama i udruženjima koje su ovlaštene organizirati nastup ili natjecanje hrvatskih proizvođača na velikim manifestacijama u inozemstvu kao i organizirati velike manifestacije međunarodnog karaktera u zemlji tijekom 2023. godine.

Prihvatljivi korisnici Javnog poziva su:

regionalne organizacije, savezi i komore koje po posebnim propisima zastupaju proizvođače u sektorima poljoprivrede, prehrambene industrije, ribarstva i akvakulture ili su osnovane/i po posebnim propisima u svrhu promocije proizvođača u sektoru poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, ili udruženja i savezi koji su članovi ili su osnovane/i po posebnim propisima u svrhu promocije proizvođača u sektoru poljoprivrede, ribarstva i akvakulture, ili udruženja i savezi koji su članovi međunarodnih priznatih organizacija i imaju isključivu nadležnost na određenom području u zastupanja svojih članova.

Više na: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/6122