Objavljen Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje Zahtjeva za dodjelu sredstava iz „Programa potpore za unapređenje uvjeta stanovanja mladih poljoprivrednika za 2024.” JLS-a koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji i temeljem istog u 2024. godini dodijelile potpore iz svog proračuna, s ciljem omogućavanja dodatne potpore za mlade poljoprivrednike za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje.

Rok za podnošenje Zahtjeva je do 30. rujna 2024. godine.

CILJ PROGRAMA
Cilj Programa je mladim poljoprivrednicima koji žive u jedinicama lokalne samouprave koje su donijele program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji, omogućiti dodatnu potporu za mlade poljoprivrednike za kupnju, izgradnju ili rekonstrukciju objekta za stanovanje. Ovom potporom želi se doprinijeti odluci mladih obitelji koje se bave
poljoprivredom da ostanu živjeti u ruralnom području i proizvoditi hranu, te pružati usluge svog poljoprivrednog gospodarstva u tom području.

FINANCIRANJE
Sredstva za dodjelu potpore po ovom Programu, osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024. godinu, u razdjelu Ministarstva poljoprivrede, na Proračunskoj aktivnosti
A865054 Kompenzacijske mjere i potpore depopuliranim područjima s iznosom od 1 milijun eura.

KORISNICI
Prihvatljivi korisnici ove potpore su JLS koje su u svojim proračunima za 2024. godinu osigurale financijska sredstva za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu i donijele
program potpore za unapređenje stanovanja mladih obitelji.
Krajnji primatelji potpore iz ovog Programa jesu mladi poljoprivrednici koji su zadovoljili uvjete propisane u programima JLS za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji na selu te koji
zadovoljavaju sljedeće uvjete:

  • upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih
    gospodarstava najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva
  • nositelj poljoprivrednog gospodarstva nije stariji od 40 godina u godini podnošenja
    zahtjeva.

IZNOS POTPORE
Iznos potpore za prihvatljive krajnje primatelje iz točke 4. ovoga Programa iznosi 100% potpore koju je krajnjem primatelju dodijelila JLS u skladu s uvjetima iz svog programa za stambeno
zbrinjavanje mladih obitelji na selu.

Više na: https://poljoprivreda.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/javni-poziv-za-podnosenje-zahtjeva-za-dodjelu-sredstava-iz-programa-potpore-za-unapredjenje-uvjeta-stanovanja-mladih-poljoprivrednika-za-2024/6906