Objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa konkurentnost turističkog gospodarstva

Predmet natječaja

Program u središte pozornosti stavlja zelenu i digitalnu tranziciju poduzetnika u sektoru turizma, razvoj održivih turističkih proizvoda, poboljšanje procesa u ugostiteljskom poslovanju, razvoj inovativnih turističkih proizvoda i usluga prihvatljivih za okoliš, kružno gospodarstvo te povećanje energetske učinkovitosti.

Prihvatljivi prijavitelji mogu biti subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti.

Program dodjele bespovratnih sredstava sastavljen je od 3 mjere:

Program dodjele bespovratnih sredstava sastavljen je od 3 mjere:

  • Mjera A: podupiru se postojeći ugostiteljski objekt s cjelogodišnjim poslovanjem koji imaju neko od važećih rješenja iz skupine Restorani – Restoran, Gostionica ili iz skupine Barovi – Konoba ili Klet,
  • iznos potpore iznosi 6.000,00 EUR-25.000,00 EUR,
  • Mjera B: turističke agencije upisane u Središnji Registar (trenutno Upisnik MINTS-a) ili one koje imaju Rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističke agencije od nadležnog ureda državne uprave,
  • iznos potpore iznosi 4.000,00 EUR-8.000,00 EUR,
  • Mjera C: namijenjena je postojećim plovnim objektima za krstarenje registriranima sukladno Pravilniku o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma,
  • iznos potpore iznosi 6.000,00 EUR-20.000,00 EUR.
  • Više na: https://mint.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-11414/t-u-r-i-z-a-m/22181