Objavljen Javni poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata standardnih djelovanja iz Programa LIFE 2021. – 2027. za LIFE natječaj 2023. godine

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2023. godinu sufinancirati u visini do 50 % učešća kojeg korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a završava:

  • 21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost” i „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
  • 31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE projekata: trgovačka društva i druge pravne osobe, jedinice lokalne i područne samouprave te tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, udruge, fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost.

Nacionalno sufinanciranje ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.

Javni poziv i svu dokumentaciju moguće je pronaći na sljedećoj poveznici: https://lifeprogramhrvatska.hr/hr/osigurano-nacionalno-sufinanciranje-projekata-standardnih-djelovanja-za-life-natjecaj-za-2023-godinu/

Više na; https://mingor.gov.hr/javni-pozivi-i-natjecaji-7371/javni-pozivi-i-natjecaji-ministarstva/otvoreni-javni-pozivi-i-natjecaji/7390