OBJAVLJEN JAVNI POZIV OPĆINAMA INDEKSA RAZVIJENOSTI OD I. DO IV. SKUPINE ZA FINANCIJSKU POTPORU ZA ODRŽAVANJE I RAZVOJ PREDŠKOLSKE DJELATNOSTI

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2021. godini.

Svrha Javnog poziva je osiguranje financijske potpore za održavanje i razvoj djelatnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u općinama Republike Hrvatske u 2021. godini. Svrha će se postići promicanjem ravnomjernijeg i održivog razvoja predškolske djelatnosti, poboljšanjem dostupnosti i pristupačnosti predškolskih programa i ustanova, veća uključenost i obuhvaćenost djece rane i predškolske dobi u predškolskim ustanovama.

Prihvatljivi prijavitelji su općine RH koje su razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti i koje su osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića, sukladno članku 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19).

Prihvatljivi troškovi uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom sukladno članku 42. točkama a.,b., c. (NN 63/08 i 90/10).

Ukupan iznos osiguran u Državnom proračunu RH za 2021. godinu je 20.000.000,00 HRK. Za općine razvrstane od I. do IV. skupine po indeksu razvijenosti osiguran je ukupan iznos od 15.000.000,00 HRK. Za općine iz Sisačko moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije osiguran je ukupan iznos od 5.000.000,00 HRK.

Više informacija o Javnom pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći na:

https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/program-potpore-za-odrzavanje-i-razvoj-predskolske-djelatnosti-u-opcinama-republike-hrvatske-u-2021-godini-6060/6060