Objavljen Javni poziv Fonda za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova (JP ZO 7/2024)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za neposredno financiranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih stakleničkih plinova.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Javnog poziva su:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S-a i
  • studentski centri sukladno čl. 2 Zakona o obavljanju studentskih poslova, a koji su upisani u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija.
  • Ukupna raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 5.000.000,00 EUR.
  • Javnim pozivom dodjeljuju se sredstva pomoći najviše do 120.000,00 EUR opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja po jednom postojećem rashladniku vode, dizalici topline, klimatizacijskom ili rashladnom sustavu.

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=235