Objavljen Javni natječaj za inovacijske projekte (ZO EnU-1/22)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni natječaj za razvojno inovacijske projekte u svrhu provedbe Europskog zelenog plana.

Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno financiranje istraživačko-razvojnih i inovacijskih projekata kojima se podupiru istraživanja i eksperimentalni razvoj u području proizvodnje čiste energije, prometa, uključujući baterije, čisti vodik i druge niskougljične tehnologije te istraživanje tehnologija, tehničkih i netehničkih mjera za smanjenje emisija/povećanje ponora u sektorima (energetika, promet, poljoprivreda, šumarstvo, otpad i industrijski procesi).

Korisnici sredstava su javna visoka učilišta i javni znanstveni instituti sukladno Zakonu o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine” broj 119/22) koji:

  • podnesu ponudu i dostave svu obveznu dokumentaciju,
  • imaju sjedište na području Republike Hrvatske,
  • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave,
  • nemaju poslovne račune u blokadi,
  • nemaju dospjelih nepodmirenih j/ili nereguliranih obveza prema Fondu,
  • ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda pravovremeno i u potpunosti.

 

Raspoloživa sredstva Fonda po ovom Natječaju iznose 7.500.000,00 kuna (995.421,06 eura). Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 1.506.900,00 kuna (200.000,00 eura) odnosno do 100% opravdanih troškova  projekta.

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=198