Objava Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava za male projekte

u okviru prekograničnog Interreg Programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027., u službenom listu Republike Slovenije i na mrežnoj stranici programa objavljen Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijava za male projekte u okviru Prioriteta 3, specifični cilj 6.3.

 

Otvoreni poziv namijenjen je sufinanciranju projekata prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske u programskom razdoblju 2021. – 2027., koji jačaju izgradnju povjerenja i razumijevanja među stanovnicima prekograničnog područja podržavanjem prekograničnih događanja, međugeneracijske suradnje te aktivnosti zajedničkog učenja i podizanja svijesti.

 

Za sufinanciranje projekata u okviru poziva za male projekte, osigurano je 720.555,00 EUR sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a). Program se izvodi na osnovi otvorenog poziva što znači da prijavitelji mogu podnositi projektne prijave neprekidno od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva. Projektne prijave koje će biti zaprimljene do navedenog roka i koje će ispunjavati sve zahtjeve bit će predmet razmatranja Odbora za praćenje na njegovoj sljedećoj sjednici. 

 

Prvi rok za dostavu projektnih prijava je 31. siječnja 2024. u 12 sati (po srednjeeuropskom vremenu).

 

Program kroz gore navedeni otvoreni poziv sufinancira male projekte u okviru sljedećeg prioriteta i njemu pripadajućeg specifičnog cilja:

Prioritet 3: Dostupna in povezana regija

Specifični cilj 6.3:  Cilj specifičan za program Interreg 1 (ISC 1) − Izgradnja uzajamnog povjerenja, osobito poticanjem djelovanja „od građana za građane“

 

Projektne prijave mogu se podnijeti u bilo kojem trenutku od datuma početka do datuma zatvaranja otvorenog poziva za dostavu projektnih prijava ili dok postoje raspoloživa sredstva. Projektne prijave se podnose pomoću elektroničkog sustava za praćenje (Jems).

 

Poziv je objavljen na sva tri jezika programa (slovenski, hrvatski i engleski jezik). Poziv i natječajna dokumentacija na hrvatskom jeziku dostupni su na sljedećoj poveznici:

Više na: http://www.si-hr.eu/hr2/2023/11/17/objava-otvorenog-poziva-za-dostavu-projektnih-prijava-za-male-projekte/