Obavijest o otvaranju poziva za bratimljenje gradova u okviru CERV programa

Europska komisija u okviru EU programa o Građanstvu, jednakosti, pravima i vrijednostima Unije 15. ožujka 2023. godine otvara Poziv za dostavu projektnih prijedloga za bratimljenje gradova.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe (javna ili privatna tijela).

Aktivnosti povezane s bratimljenjem gradova mogu uključivati, između ostalog:

  • radionice, seminare, konferencije;
  • aktivnosti edukacija i sastanke stručnjaka;
  • webinare;
  • aktivnosti podizanja svijesti, kulturne događaje, festivale, izložbe;
  • razvoj, razmjena i širenje dobrih praksi među tijelima javne vlasti i organizacijama civilnog društva;
  • razvoj komunikacijskih alata i korištenje društvenih medija.

Raspoloživi proračun poziva je 4 000 000 EUR. Rok za podnošenje prijava: 20. rujna 2023.

Više na: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cerv-2023-citizens-town-tt;callCode=CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destinationGroup=null;missionGroup=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState