Obavijest o objavi Javnog poziva za iskaz interesa za sudjelovanjem u regionalnim lancima vrijednosti Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Industrijska tranzicija Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske ima za cilj jačanje regionalne konkurentnosti i izravno se povezuje s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030., strateškim ciljem 13. Jačanje regionalne konkurentnosti, kroz aktivnosti pametne specijalizacije i jačanja pozicije regionalnog gospodarstva u globalnim lancima vrijednosti.

Isto je u skladu sa strateškim okvirom Europske unije za regionalni razvoj – EU Teritorijalnom agendom do 2030. – ciljem „Europa uravnoteženog razvoja” kojim se ističe važnost otključavanja jedinstvenog potencijala teritorija s određenim geografskim obilježjima i teritorijalnim kapitalom kroz integrirani pristup razvoju i „Place-based” ulaganja.

Industrijska tranzicija financirat će se kroz Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027., a temelj za programiranje industrijske tranzicije su izrađeni Planovi za industrijsku tranziciju Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske.

PRIORITETNE NIŠE I REGIONALNI LANCI VRIJEDNOSTI

Na temelju utvrđenih globalnih trendova, razvojnih izazova i potencijala regionalnoga gospodarstva, te u skladu s rezultatima procesa poduzetničkog otkrivanja, kao glavni fokus budućeg rasta i razvoja triju regija odabrane su prioritetne niše za koje je procijenjeno da mogu ostvariti najveću dodanu vrijednost, te samim time u najvećoj mjeri pridonijeti povećanju regionalne konkurentnosti.

Prioritetne niše grupirane su u regionalne lance vrijednosti (RLV) koji će biti glavni instrument za daljnje upravljanje procesom industrijske tranzicije i kontinuirano poduzetničko otkrivanje te usmjeravanje javnih sredstava u cilju podrške industrijskoj tranziciji regionalnoga gospodarstva prema nišama više dodane vrijednosti.

Prikazi: Regionalni lanci vrijednosti i prioritetne niše Panonske, Sjeverne i Jadranske Hrvatske

Više na: https://razvoj.gov.hr/industrijska-tranzicija-panonske-sjeverne-i-jadranske-hrvatske/4830