Skip to content

O nama

RAZŽ

Razvojna agencija Zagrebačke županije (RAZŽ) je osnovana Odlukom Županijske skupštine Zagrebačke županije 8. rujna 2018. godine kao Javna ustanova. Osnivač Javne ustanove je Zagrebačka županija. Sjedište Ustanove je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72, a ured u ulici Ivana Lučića 2a/XIII (Eurotower). Djelatnosti Ustanove su aktivnosti vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata te privlačenje potencijalnih ulagača.  

Naša misija

Misija RAZŽ je biti ključni nositelj i izvršitelj u planiranju i provedbi svih značajnijih javnih razvojnih aktivnosti u Zagrebačkoj Županiji, kako na razini Županije tako i JLS, a time i važan akter i promotor u upravljanju županijskim i regionalnim razvojem u javnom sektoru.

Naša vizija

Strateška vizija RAZŽ je doprinijeti da Zagrebačka županija postane vodeća gospodarska županija čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljivoj i očuvanoj kulturnoj i prirodnoj baštini, privlačnosti za rad, boravak i življenje, a povezana je skladno s razvojem Grada Zagreba.

ured ravnatelja

Razvojna agencija zagrebačke županije

Tijelo RAZŽ: Upravno vijeće i Ravnatelj
Sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
Ured: Ulica Ivana Lučića 2a/XIII, 10 000 Zagreb
Žiroračun: HR9023400091110969776 – Privredna banka Zagreb
OIB: 42575361061
RKP: 50426
Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

regionalnu razvoj

Naš tim

Ured ravnatelja

Stipo Velić, dipl.ing.

Ravnatelj Agencije

Valentin, Gadža dipl.ing.

Zamjenik ravnatelja

Marina Kapov, pristup.oec.

Administrativna tajnica

Odjel za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Mato Čičak, univ.spec.oec.

Voditelj odjela za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Matija Copak, bacc.posl.inf.

Stručni suradnik za informatičke poslove i arhivu

Mario Meštrović, dipl.iur.

Viši stručni suradnik- specijalist za pravne poslove

Odjel za strateško planiranje

Ivan Bašić, dipl.oec.

Voditelj odjela za strateško planiranje

Vesna Račić Prepelec, dipl.ing.agr.

Viši stručni suradnik za strateško planiranje

Ivana Plank, dr.vet.med.

Viši stručni suradnik za strateško planiranje

Jasenka Haleuš, struč.spec.oec.

Viši stručni suradnik – specijalist za strateško planiranje

Ivan Krpan, dipl.ing.biotehnologije

Viši stručni suradnik za strateško planiranje

Marinela Draganić, bacc.posl.inf.

Stručni suradnik za strateško planiranje

Lovro Benčević

Referent za opće poslove

Odjel za regionalni razvoj

Tomislav Komanović, mag.oec.

Voditelj odjela za regionalni razvoj

Katarina Drozdek Kadić, dipl.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Maja Kožić, mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Maja Crneković Čukulin, mag.oec.

Viši stručni suradnik – specijalist za regionalni razvoj

Tomislav Biškupec, ing.polj.

Stručni suradnik za regionalni razvoj

Ratimir Budinšćak, mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Helena Mihaljević, mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Marija Šipuljak, mag.admin.publ.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Odjel za pripremu i provedbu razvojnih projekata

Viktorija Rončević, prof.

Voditeljica odjela za pripremu i provedbu razvojnih projekata

Ana Barišić, univ.spec.  EU studija

Viši stručni suradnik – specijalist za pripremu i provedbu razvojnih projekata

Domagoj Sabljo, mag.oec.

Viši stručni suradnik za pripremu i provedbu razvojnih projekata