O nama

RAZŽ

Razvojna agencija Zagrebačke županije (RAZŽ) je osnovana Odlukom Županijske skupštine Zagrebačke županije 8. rujna 2018. godine kao Javna ustanova. Osnivač Javne ustanove je Zagrebačka županija. Sjedište Ustanove je u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 72, a ured u ulici Ivana Lučića 2a/XIII (Eurotower). Djelatnosti Ustanove su aktivnosti vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja, pripremu i provedbu projekata te privlačenje potencijalnih ulagača.  

Naša misija

Misija RAZŽ je biti ključni nositelj i izvršitelj u planiranju i provedbi svih značajnijih javnih razvojnih aktivnosti u Zagrebačkoj Županiji, kako na razini Županije tako i JLS, a time i važan akter i promotor u upravljanju županijskim i regionalnim razvojem u javnom sektoru.

Naša vizija

Strateška vizija RAZŽ je doprinijeti da Zagrebačka županija postane vodeća gospodarska županija čiji se razvoj temelji na društvu znanja, prepoznatljivoj i očuvanoj kulturnoj i prirodnoj baštini, privlačnosti za rad, boravak i življenje, a povezana je skladno s razvojem Grada Zagreba.

o nama

Razvojna agencija zagrebačke županije

Tijelo RAZŽ: Upravno vijeće i Ravnatelj
Sjedište: Ulica grada Vukovara 72, 10 000 Zagreb
Ured: Ulica Ivana Lučića 2a/XIII, 10 000 Zagreb
Žiroračun: HR9023400091110969776 – Privredna banka Zagreb
OIB: 42575361061
RKP: 50426
Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu

Naš tim

Ured ravnatelja

Stipo Velić dipl.ing.

Ravnatelj Agencije

Marina Kapov pristup.oec.

Administrativna tajnica

Odjel za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Mato Čičak univ.spec.oec.

Voditelj odjela za opće, upravne, kadrovske i računovodstveno financijske poslove

Marija Šipuljak struč.spec.admin.publ.

Viši stručni suradnik za financije i računovodstvo

Matija Copak bacc.posl.inf.

Stručni suradnik za informatičke poslove i arhivu

Odjel za strateško planiranje

Ivan Bašić dipl.oec.

Voditelj odjela za strateško planiranje

Vesna Račić Prepelec dipl.ing.agr.

Viši stručni suradnik za strateško planiranje

Ivana Plank dr.vet.med.

Viši stručni suradnik za strateško planiranje

Odjel za regionalni razvoj

Tomislav Komanović str.spec.pod.men.

Voditelj odjela za regionalni razvoj

Katarina Drozdek Kadić dipl.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Maja Kožić mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Maja Crneković Čukulin mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Tomislav Biškupec ing.polj.

Stručni suradnik za regionalni razvoj

Ratimir Budinšćak struč.spec.oec

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj

Helena Mihaljević mag.oec.

Viši stručni suradnik za regionalni razvoj