Nova prilika – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije

U sklopu rada Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Zagrebačke županije RAZŽ sa partnerima Hrvatskim zavodom za zapošljavanje područni ured Zagreb i Obrtničkom komorom Zagreb ostvarila je bespovratna sredstva u iznosu od 1.999.672,88 kn za provedbu projekta Nova prilika – Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije koji ima za cilj promicanje razvoja poduzetnišva i obrtništva u Zagrebačkoj županiji kako bi se što veći broj nezaposlenih osoba uključio u tržište rada kroz model zamozapošljavanja. Kroz provedbu mjera iz SRLJP ZŽ cilj je utjecati na nesrazmjer između ponude i potražnje na tržištu rada, a sve to u cilju kompetencija radne snage u svrhu smanjenja nezaposlenosti ranjivih skupina.

Provedba projekta planirana je kroz period od 24 mjeseca.