New European Bauhaus.

Naziv projekta: „Kulturne rute Zagrebačke županije“

Nositelj projekta: Zagrebačka županija

Naziv projekta: New European Bauhaus

Glavna uprava za regionalnu i urbanu politiku (DG REGIO) Europske komisije pozvala je početkom ove godine lokalne vlasti u Hrvatskoj da iskažu svoj interes za sudjelovanjem u projektu tehničke pomoći u sklopu Novog europskog Bauhausa u svojstvu pilot gradova/županija. Novi europski Bauhaus (NEB) kreativna je i interdisciplinarna ekološka, gospodarska i kulturna inicijativa kojom se Europski zeleni plan povezuje sa životnim prostorima i načinima življenja u smislu integracije ulaganja i dizajna, estetike, pristupačnosti i održivosti.

Razvojna agencija Zagrebačke županije kandidirala je na poziv nekoliko projekata, od kojih je projekt „Kulturne rute Zagrebačke županije“ Europska komisija izabrala za dodjelu tehničke pomoći s još devet projekata iz cijele Hrvatske. U sklopu projekta predviđeno je kreiranje kulturnih ruta na području Zagrebačke županije, povezivanje dionika i promicanje lokalnih aktivnosti i usluga.

Tijekom rada na pilot projektima, DG REGIO će uz pomoć neovisnih stručnjaka procijeniti stupanj do kojeg su pilot projekti usklađeni s temeljnim vrijednostima NEB-a (održivost, uključivost i estetika) i identificirati potencijalne prepreke koje mogu spriječiti postizanje visokih standarda kvalitete u realizaciji projekata.

Cilj ovog projekta tehničke pomoći je pružiti lokalnim vlastima jasne i lokalno prilagođene smjernice kako bi se osiguralo da su pilot projekti usklađeni s vrijednostima NEB-a i prihvatljivi za EU financiranje.