Natječaj za intervenciju 73.13. Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima, za projekte izgradnje ili rekonstrukcije nerazvrstanih cesta

Datum prijave

25. 3. 2024

Kraj prijave

25. 4. 2024

Raspoloživost sredstava

30.000.000,00 EUR-a

Predmet Natječaja

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 73.13. „Potpora javnoj infrastrukturi u ruralnim područjima“ i intervencije 74.01. „Potpora za sustave javnog navodnjavanja“ iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. („Narodne novine“, br. 152/2023) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Prihvatljivi korisnici

Jedinice lokalne samouprave

Visina javne potpore po projektu

Najniža vrijednost javne potpore po projektu iznosi: 200.000,00 EUR

Najviša vrijednost javne potpore po projektu iznosi: 2.000.000,00 EUR

Najviša ukupna vrijednost projekta kod podnošenja prvog i drugog dijela Zahtjeva za potporu (uključujući sve prihvatljive i neprihvatljive troškove) iznosi 2.500.000,00 EUR

Intenzitet javne potpore

a) do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u VII. i VIII. skupinu
b) do 90 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u V. i VI. skupinu
c) do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta koji se provodi na području jedinice lokalne samouprave koja se razvrstava u I., II., III. i IV. skupinu.

Više na: https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-intervenciju-73-13-potpora-javnoj-infrastrukturi-u-ruralnim-podrucjima/