Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavljuje Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški usmjerenog aktivnostima iz područja socijalne skrbi koje Ministarstvo tijekom 2019. godine nije obuhvatilo već raspisanim natječajima.

U skladu s ovim Natječajem, prijave za dodjelu jednokratne financijske podrške mogu biti za slijedeća prioritetna područja:

  • Unapređenje i razvoj socijalnih usluga u svrhu socijalne uključenosti socijalno osjetljivih skupina,
  • Organiziranje susreta, natjecanja, priredbi, drugih manifestacija i slično namijenjenih socijalno osjetljivim skupinama.

Prihvatljivim prijaviteljem smatraju se:

  • udruge osnovane temeljem Zakona o udrugama i upisane u Registar udruga, vjerske zajednice koje djeluju kao pravne osobe i osnovane u skladu sa Zakonom o pravnom položaju vjerskih zajednica (Narodne novine broj 83/02) te upisane u Registar vjerskih zajednica, kao i druge neprofitne pravne osobe upisane u odgovarajući upisnik,
  • svi prijavitelji moraju biti upisani u Registar neprofitnih organizacija te udovoljavati općim uvjetima ovoga Natječaja

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 20.000,00 kuna. Najveći iznos financijskih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinoj prijavi: 80.000,00 kuna. Odobreni iznos isplatit će se u jednom obroku (100%), sukladno raspoloživosti sredstava, što će biti definirano Ugovorom o dodjeli financijskih sredstava.

Planirano trajanje: do 6 mjeseci. Prijavitelj može u okviru ovog Natječaja podnijeti jedan projektni prijedlog.

Prijava na Natječaj vrši se u sustavu www.financijskepodrske.hr pod nazivom Natječaj za dodjelu jednokratnih financijskih podrški za 2019. godinu sukladno Uputama za prijavitelje objavljenih u sklopu natječajne dokumentacije na web stranicama Ministarstva. Rok za dostavu prijava je 15. srpnja 2019. 

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici: https://mdomsp.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-udruge-zaposljavanje-eu-fondovi/udruge-1698/natjecaji-u-2019-godini/natjecaj-za-dodjelu-jednokratnih-financijskih-podrski-za-2019-godinu/10985