Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2023./2024.

ukladno ovome natječaju, financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su ponajprije izravno vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih, a koje su u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) te su u skladu s područjima aktivnosti iz Natječaja.

Temeljni ciljevi Natječaja su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje nacionalnog i lokalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnoga građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unaprijediti životne vještine djece i mladih, poticati kreativnost, stvaralaštvo i poduzetničke vještine te zdrave stilove života u djece i mladih, kao i razviti vještine i kompetencije u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih tehnologija.

Kvaliteta projektnog prijedloga ovisi o tome ako udruge: 

  • u svoj rad uključuju volontere (o čemu prilažu dokaz u vidu Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja u 2022. godini podnesenog nadležnome ministarstvu);
  • ​u svoj rad uključuju studente (volontere) nastavničkih fakulteta koji posjeduju kompetencije za rad s djecom i mladima;
  • jasno definiraju plan rada volontera tijekom provedbe projekta;
  • uključuju korisnike u vrednovanje projekta i opisuju način na koji će se korisnici uključiti u vrednovanje projekta;
  • u projektno partnerstvo, osim obveznoga jednog partnera, uključuju i dodatne partnere;
  • u projektno partnerstvo, osim udruga, uključuju i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i/ili javne ustanove;
  • prilikom prijave projekta dokumentiraju sufinanciranje prijavljenoga projekta od jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili drugih izvora, ako ono postoji (pismo namjere o sufinanciranju, preporuka ako je projekt financiran prethodnih godina, dokaz o dodjeli prostora kojim raspolaže jedinica lokalne i područne /regionalne/ samouprave na korištenje udruzi i slično);
  • prijave projekte novih inicijativa u zajednicama s manje mogućnosti (područja od posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine sukladno Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti na lokalnoj razini koja je manja od 75 % Indeksa razvijenosti Republike Hrvatske, https://razvoj.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-1939/regionalni-razvoj/indeks-razvijenosti/vrijednosti-indeksa-razvijenosti-i-pokazatelja-za-izracun-indeksa-razvijenosti-2018/3740).
  • Više na: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/natjecaj-za-dodjelu-bespovratnih-sredstava-projektima-udruga-u-podrucju-izvaninstitucionalnoga-odgoja-i-obrazovanja-djece-i-mladih-u-skolskoj-godini-2023-2024/5609