NAJAVA OBJAVE JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2024. GODINU

Ministarstvo kulture i medija najavljuje objavu Javnog poziva za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2024. godinu za 4. rujna 2023., a početak prijava programa iz područja zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara planiran je za 2. listopada 2023. godine.
 
Javni poziv i upute za prijavitelje usklađeni su s odredbama novog Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22).
 
Podsjećamo, sredstva iz proračuna Republike Hrvatske osigurana za financiranje javnih potreba u kulturi namijenjena su potpori programima i projektima, aktivnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku, a dodjeljuju se na temelju provedenog javnog poziva koji se objavljuje na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.
 
Prijave ustanova u kulturi, umjetničkih organizacija, umjetnika, udruga, drugih fizičkih i pravnih osoba te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz muzejske i knjižnične djelatnosti, potpore izdavanju knjiga, potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora, izdavanja časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, monografija iz područja kulture i umjetnosti, književnih manifestacija, književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbenih umjetnosti, glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti, vizualnih umjetnosti, interdisciplinarnih i novih umjetničkih i kulturnih praksi, kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbenog i folklornog) i međunarodne kulturne suradnje podnosit će se u razdoblju od 4. rujna do 5. listopada 2023. godine do 17 sati.
 
Prijave programa koji se odnose na područje zaštite i očuvanja kopnene i podvodne arheološke baštine, nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara podnosit će se u razdoblju od 2. listopada do 3. studenog 2023. godine.

Više na; https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/najava-objave-javnog-poziva-za-predlaganje-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2024-godinu/24270