Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije

Što je Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Zagrebačke županije? (LPZZŽ)

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje(LPZ) Zagrebačke županije je novi model za uspješniju međusektorsku koordinaciju u pripremi i donošenju politika vezanih uz stvaranje i jačanje ljudskih potencijala u skladu s potrebama na tržištu rada. U Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje Zagrebačke županije okupljene  su različite skupine čije se djelovanje odražava na tržište rada. Ovo partnerstvo ima i  važnu ulogu u provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije.

Zadaća Partnerstva obuhvaća, između ostalog, prepoznavanje ideja i problema koji se tiču politike zapošljavanja, osiguravanje sudjelovanja svih zainteresiranih dionika u procesu planiranja, provođenje  politikerazvoja ljudskih potencijala te prezentiranje i promoviranje LPZ-a  i Strategije razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije.

Svrha i cilj osnivanja LPZ-a ZŽ

Svrha osnivanja Lokalnog partnerstva Zagrebačke županije je osigurati sudjelovanje dionika u procesu planiranja, provedbe i zagovaranja politike razvoja ljudskih potencijala, doprinoseći stvaranju i provedbi dokumenata sa navedenog područja, a u cilju ujednačenih potreba poslodavaca i radnika na tržištu rada.

Uloga Razvojne agencije Zagrebačke županije ?

Razvojna agencija Zagrebačke županije obavlja funkciju Tehničkog tajništva LPZ-a ZŽ, te u toj ulozi stremi  jačanju kapaciteta svojih zaposlenika i zaposlenika partnerskih institucija na način da kroz edukacije i jačanje strateških, tehničkih te kapaciteta za projektni menadžment potiče održivo funkcioniranje LPZ-a ZŽ krozučinkovitije korištenje fondova EU i razvoj bitnih dokumenata za funkcioniranje LPZ-a.

Važni dokumenti:

LPZ – BAZA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga

UPUTA ZA PRIJAVU PROJEKATA

Baza projekata Zagrebačke županije nalazi se na web stranici razz.hr/baza-projekata-zagrebacke-zupanije

Na ovoj stranici nalazi se „Obrazac razvojnih projekata Zagrebačke županije“ koji se koristi za prijavu projekata. Kod prijave projekata iz područja razvoja ljudskih potencijala potrebno je OBAVEZNO  u Obrascu na str. 1. popuniti slijedeća polja na slijedeći način:

„BROJ MJERE IZ ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE ZAGREBAČKE 2011.-2013. KOJI ODGOVARA PROJEKTU“ obavezno upisati (odabrati od ponuđenih odgovora):

„STRATEŠKI CILJ“: (upisati/odabrati): „2. Razvijati ljudske resurse i unaprijediti upravljanje razvojem“

„PRIORITET“: (upisati/odabrati) – „2.1. Konkurentnost ljudskih resursa i uravnoteženost tržišta rada“

„MJERA“: (upisati/odabrati) – „2.1.2. Utemeljenje i razvoj lokalnog partnerstva za zapošljavanje“

ili     „2.1.3. Podrška razvoju ljudskih resursa usklađenim s razvojnim     potrebama ZŽ utvrđenim Strategijom razvoja ljudskih potencijala“

Ostala polja „Obrasca za prijavu razvojnih projekta“ popunjavaju se prema specifičnostima svakog projekta