KRIŽ – izgradnja i opremanje interaktivnog digitalnog objekta dječjeg vrtića

Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026

Nositelj projekta Općina Križ

Ukupna bespovratna sredstva 649.812,00 eura.

Razvojna agencija Zagrebačke županije pripremila i prijava  projekt izgradnje i opremanja područnog vrtića u Općini Križ.

Ovim projektom planira se izgraditi i opremiti područni vrtić  sa  4 dnevna boravka za vrtićke skupine, čime će se postojeći vrtićki kapaciteti povećati za 80 mjesta. Projekt će djeci vrtićke dobi omogućiti kvalitetan rani i predškolski odgoj i obrazovanje. Projektne aktivnosti uključivati će: stručni i projektantski nadzor radova, radove izgradnje dječjeg vrtića, nabavu opreme i namještaja za potrebe provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja, promidžbu i vidljivost te upravljanje projektom. Korisnici ovog projekta su djeca rane i predškolske dobi iz Općine Križ. Ukupna bespovratna sredstva koja se dodjeljuju u okviru ovog Projekta iznose 649.812,00 eura.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan 13.03.2024. – Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. ; mjera Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv