Jednostavna izravna dodjela bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije

Status: Otvoren

Vrsta poziva

Izravna dodjela (bespovratna sredstva)

-Područje
Energija

Ostalo

Promet

Zdravlje

Obrazovanje

kultura

Prijavitelji

Neprofitne organizacije

Organizacije civilnog društva

Javna tijela (ministarstva i agencije)

Jedinice lokalne samouprave

Jedinice regionalne (područne) samouprave

Ustanova u kulturi

Poduzeća/trgovačko društvo i organizacije u većinskom javnom vlasništvu

Javna visoka učilišta

Jedinice lokalne samouprave do 10000 stanovnika

Jedinice lokalne samouprave do 2000 stanovnika

Jedinice lokalne samouprave do 5000 stanovnika

lokalne/regionalne javne institucije

Sveučilište

Škole

Tijela javne vlasti

Udruge koje djeluju u sektoru turizma i/ili ugostiteljstva

Ustanove za obrazovanje odraslih

Visoka škola

Visoka učilišta

Vrtići

Znanstvene institucije

Znanstveni instituti

Znanstvene organizacije

Zdravstvene institucije

Raspoloživost sredstava

Indikativan iznos bespovratnih financijskih sredstava u okviru ove dodjele iz FSEU iznosi 13.500.000,00 EUR (101.715.750,00 HRK), s mogućnošću povećanja do iskorištenja sredstava iz FSEU. Udio bespovratnih  financijskih sredstava iznosi 100% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova prijave.

Fond

Fond solidarnosti Europske unije

Program

Sažetak

U skladu s UREDBOM VIJEĆA (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU), Odlukama VRH, te Pravilima za provedbu Fonda solidarnosti Europske unije (ZNP) v.2.0., Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u suradnji s Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa objavljuje Jednostavnu izravnu dodjelu bespovratnih financijskih sredstava iz FSEU.

Prihvatljive operacije u okviru ove dodjele su:

  • vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja;
  • pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva;
  • osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine;
  • čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla.

Svrha Jednostavne izravne dodjele jest pokriti javne rashode izravno povezane s potresom od 22. ožujka 2020. godine s epicentrom na području grada Zagreba, odnosno serijom potresa počevši od 28. prosinca 2020. godine s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije. Aktivnosti koje će se financirati u okviru ove dodjele, a u sklopu kojih su troškovi nastali ili će nastati, trebaju biti u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju FSEU i njenim izmjenama, a do sada nisu refundirani iz FSEU.

Razdoblje zaprimanja prijava traje od 22. veljače 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.

Prijavitelji se mogu prijaviti Tijelima odgovornim za provedbu financijskog doprinosa, u ovisnosti o vrsti operacije, i području potresa, a kako je navedeno u Uputama za provedbu jednostavne izravne dodjele i Prilozima 1-12.

Obavještavamo Vas da Zagrebačka županija, kao tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD), za operaciju VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE U
PODRUČJU OBRAZOVANJA vezano uz potres iz ožujka 2020. godine (Prilog 6), trenutačno nije u mogućnosti zaprimati prijave putem sustava e-prijava zbog nadogradnje sustava koji neće biti u funkciji za vrijeme trajanja Jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava Fonda solidarnosti Europske unije, već je prijavu moguće podnijeti putem pošte, odnosno predajom u pisarnicu tijela na adresu:

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Odsjek za obnovu

Ulica grada Vukovara 72/V

10000 Zagreb.

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno naveden naziv FSEU – Jednostavna izravna dodjela te naziv i adresa prijavitelja.

Više na: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jednostavna-izravna-dodjela-bespovratnih-financijskih-sredstava-iz-fonda-solidarnosti-europske-unije/