Javnog poziva za uspostavu infrastrukture za punjenje (EnU-1/23)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) objavljuje Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje (u daljnjem tekstu: Poziv).
Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (u daljnjem
tekstu: punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva („Narodne novine“ broj 120/16 i 63/22) i
Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).
U smislu ovog Poziva punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je, temeljem članka 21.b stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj
153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20
parkirališnih mjesta pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade
javnog sektora1 , a na kojoj se nalazi parkiralište (u daljnjem tekstu: lokacija) ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. Na lokaciji je moguće
postaviti više punionica.

Ovim Pozivom osigurava se provedba mjere TR-7 Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030.
godine „Razvoj infrastrukture za alternativna goriva“. Navedena mjera predstavlja alternativnu mjeru politike koja neće direktno utjecati na smanjenje potrošnje goriva u
prometu, ali je razvoj infrastrukture nužan preduvjet razvoju tržišta vozila koja koriste električnu energiju.
Cilj Poziva je razvoj održivog prometnog sustava, uz minimalne negativne učinke po okoliš i društvo te osiguranje interoperabilnosti s državama u okruženju i državama članicama Europske unije.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

Više na. https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=211