Javno savjetovanje o Connecting Europe Facility

U svrhu koordinacije aktivnosti Nadležnog ureda za širokopojasnost (eng. Broadband Competence Office) pozivamo Vas da se uključite u javne konzultacije vezane za izradu radnih programa na temelju Uredbe o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2021-2027 (Connecting Europe Facility – CEF2) čija je primjena predviđena od 1. siječnja 2021.

Uredba o uspostavljanju Instrumenta za povezivanje Europe za razdoblje 2021-2027 (CEF2) je EU instrument za financiranje rasta, kompetitivnosti i zapošljavanja putem ulaganja u ciljanu infrastrukturu na europskoj razini. CEF2 promiče sinergiju prometnog, energetskog i digitalnog sektora.

Za digitalni sektor predviđen je budžet od 3 milijarde EUR-a bespovratnih sredstava namijenjenih svim zemljama članicama EU. “CEF2 Digital“ fokusirat će se na projekte kojima se doprinosi strateškim ciljevima određenim strategijom Gigabitnog društva 2025. „CEF2 Digital“ za cilj ima financiranje postavljanja 5G koridora uzduž glavnih transportnih pravaca, projekte koji će omogućiti Gigabitnu povezivost glavnim socioekonomskim pokretačima kao što su gospodarske zone, bolnice, škole i dr.  Kroz CEF2 dalje će se podupirati visoko kvalitetna povezivost za lokalne zajednice kao nastavak programa WiFi4EU te pokrivenost kućanstava elektroničkim komunikacijskim mrežama vrlo velikog kapaciteta. CEF2 komplementaran je sa strukturnim fondovima i programom InvestEU.

Europska komisija od 3. srpnja provodi javne konzultacije kako bi svi relevantni dionici mogli doprinijeti planiranju i pripremi implementacije CEF Uredbe, a osobito kako bi se prikupile informacije o potrebama i prioritetima država članica na temelju kojih bi se izradili konkretni radni programi čija bi realizacija trebala započeti 2021.

Stoga vas  pozivamo da sudjelujete u javnim konzultacijama Europske komisije koje su dostupne na: poveznici.

Sa svim prijedlozima i sugestijama na ovu temu, možete  izravno kontaktirati i HAKOM-eufondovi@hakom.hr.