Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave za izradu.

– radnih podloga za izradu Programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja

– radnih podloga za izradu Akcijskih planova energetski održivog razvoja o prilagodbe klimatskim promjenama

– izvješća o njihovoj provedbi

Svrha ovog Poziva je potaknuti i dati podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prihvati klimatske ciljeve smanjenja emisije stakleničkih plinova, prilagodne klimatskim promjenama te da sagleda njihov utjecaj i ocijeni stupanj ranjivosti i rizika za ključne sektore.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 15.000,00 EUR.

Po ovom Javnom pozivu prijavitelj može podnijeti jednu (1) prijavu za sufinanciranje izrade radnih podloga Programa ili SECAP -a i/ili za izradu Izvješća o njihovoj provedbi.

Ukupno raspoloživa sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu iznose 300.000,00 EUR.

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31.12.2023.

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=201