Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Javni poziv za sufinanciranje projekata prema Programu dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama u funkciji regionalnoga razvoja.

Cilj javnog poziva:

  • poticanje regionalnoga razvoja Republike Hrvatske kroz organizaciju kulturnih, gastronomskih, enoloških, zabavnih, sportskih i drugih manifestacija u smislu dodane vrijednosti te očuvanje kulturne, sportske, turističke i druge ponude Republike Hrvatske. 

Prihvatljivi prijavitelji Javnog poziva

  • udruge, savez udruga i združeni savez udruga
  • zadruge
  • zaklade
  • jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju I. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24)administrativno-teritorijalnog područja Republike Hrvatske.

Neprihvatljivi prijavitelji Javnog poziva:

  • udruge, savez udruga i združeni savez udruga, zadruge i zaklade sa otoka Republike Hrvatske
  • jedinice lokalne samouprave koje prema stupnju razvijenosti pripadaju II. do VIII. skupini potpomognutih područja temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, broj 3/24) administrativno-teritorijalnog područja Republike Hrvatske. 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava Javnog poziva iznosi: 200.000,00 EUR

Minimalan iznos tražene financijske podrške:        2.000,00 EUR
Maksimalan iznos tražene financijske podrške:     10.000,00 EUR

Prijavitelj prijavu na Javni poziv podnosi isključivo putem Google obrasca

Rok za podnošenje zahtjeva je 20 (dvadeset) dana od dana objave Javnog poziva, završno s datumom 27.03.2024.

Zainteresirani prijavitelji mogu pitanja vezana uz Javni poziv postavljati na e-mail adresu manifestacije@mrrfeu.hr

Više na; https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/javni-poziv-za-sufinanciranje-projekata-prema-programu-dodjele-bespovratnih-sredstava-manifestacijama-u-funkciji-regionalnoga-razvoja/5573