Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu (JP EU-2/2023)

Predmet Javnog poziva je sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u domovima za starije i domovima za djecu je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje troškova nabave novih uređaja za sprečavanje nastanka biootpada (otpada o hrane).

Ovim Javnim pozivom s doprinosi provedbi aktivnosti poticanja sprečavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenja otpadom pri čemu je i najvažniji korak sprečavanje nastanka otpada odnosno njegovo smanjenje na izvoru.

Pravo na korištenje sredstava onda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti domovi za starije osobe i domovi za djecu koji su proračunski ili izvanproračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP (R) S.

Ukupno raspoloživ iznos Fonda po ovom Javnom pozivu iznosi 280.000,00 EUR.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=208