Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023)

Rok za prijavu 31.12.2023.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Poziv za sufinanciranje poticanja odvojenog prikupljanja komunalnog otpada. Predmet ovog Javnog poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja otpada. Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi iznos je do 150.000,00 EUR maksimalno, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan (do 80%, 60% ili 40 %) prema različitim modelima. 

Prihvatljivi troškovi: Nabava komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedba projekata edukacije stanovništva

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=199