Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat u 2024. godini

S namjerom očuvanja sjećanja na ljude i događaje iz Domovinskog rata kroz gradnju objekata memorijalnog karaktera, Ministarstvo hrvatskih branitelja objavljuje Javni poziv za sufinanciranje izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja vezanim za Domovinski rat sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2024. godini.

Zahtjev za sufinanciranje izgradnje spomen-obilježja po Javnom pozivu mogu podnijeti udruge iz
Domovinskog rata i jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju sljedeće
uvjete:

 1. Uvjeti za udruge:
 • upisane su u Registar udruga Republike Hrvatske i djeluju na području Republike Hrvatske
  najmanje jednu godinu te imaju uredno financijsko poslovanje (udruga/ogranak/podružnica ili dr.
  koje nemaju pravnu osobnost ne mogu biti prijavitelji na ovaj Javni poziv),
 • provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice,
 • svojim programima, kao i svojom sveukupnom djelatnošću promiču ostvarenje najviših vrednota
  ustavnog poretka i čuvaju moralni dignitet hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske
  koji su sudjelovali u obrani Republike Hrvatske od velikosrpske agresije,
 • opravdala je namjenski utrošak prethodno odobrenih sredstava s naslova Ministarstva hrvatskih
  branitelja (osim aktivnosti koje su u tijeku).

Javni poziv je otvoren od 30. siječnja do 29. ožujka 2024. godine.

Više na: https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919