Javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2019. godinu

Ciljevi ovog Programa su:

– povećati konkurentnost proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija

– pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata

– otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

 

Intenzitet potpore: 100%

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

Korisnici: subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge, osim radno-socijalnih i braniteljskih zadrugakoje nisu prihvatljivi korisnici po ovom Javnom pozivu.

Prihvatljive aktivnosti:

– ulaganja u unaprjeđenje poslovanja,

– ulaganja u unaprjeđenje proizvodnje te ulaganja u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju,

– ulaganja u razvoj novih proizvoda/usluga,

– unapređenje i primjenunovih znanja u proizvodnim i uslužnim procesima zadruga,

– stručno osposobljavanje i obrazovanje,

– prilagodbu, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,

– uvođenjesustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,

– upravljanje i zaštitu intelektualnog vlasništva,

– marketinške aktivnosti u cilju povećanja konkurentnosti i prepoznatljivosti zadružnog proizvoda i zadružne usluge teizlazakna nova tržišta.

Prijave na poziv: 6.6.2019. –  4.8.2019.

 

https://www.mingo.hr/page/ministarstvo-gospodarstva-poduzetnistva-i-obrta-objavljuje-otvoreni-javni-poziv-za-program-razvoj-zadruznog-poduzetnistva-za-2019-godinu