Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave

Središnji državni ured za demografiju i mlade objavio je Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih uređenju i opremanju dječjih igrališta na javnim površinama jedinica lokalne samouprave.

Sredstva za provedbu Javnog poziva osigurana su u Državnom proračunu:

  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od I do IV. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 450.000,00 EUR
  • Za jedinice lokalne samouprave razvrstane od V. do VIII.. skupine prema indeksu razvijenosti osiguran je iznos od 350.000,00 EUR

Dokumentacija se nalazi s desne strane.

Više na: https://demografijaimladi.gov.hr/vijesti-4693/javni-poziv-za-prijavu-projekata-usmjerenih-uredjenju-i-opremanju-djecjih-igralista-na-javnim-povrsinama-jedinica-lokalne-samouprave/6996