Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu (Rok: 21. prosinca 2022.)

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi
u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu

Objavljen je javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu kojim će se financirati programi i aktivnosti koji potiču sudjelovanje u kulturi i umjetnosti, kako bi se angažiralo postojeću publiku te stvorila nova publika.

Prihvatljivi su programi iz svih područja kulture i umjetnosti: izvedbenih i vizualnih umjetnosti, književnosti, kulturne baštine i filma te programi međunarodne kulturne suradnje, a posebna će se pozornost posvećivati interdisciplinarnim programima koji nastoje povezati kulturu i umjetnost s drugim područjima društvenog djelovanja.

Prijave se podnose elektroničkim putem https://e-prijavnice.min-kulture.hr/e-pisarnica, sve do 21. prosinca 2022. godine, do 17 sati.

Uvjete Poziva s uputama za prijavitelje pronađite na: https://min-kulture.gov.hr/?id=23062.