Javni poziv za podnošenje prijava za financiranje u sklopu projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje Javni poziv koji je otvoren do 30. studenoga 2022. godine

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva objavljuje
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA FINANCIRANJE U SKLOPU PROJEKTA PRILAGODBE INFORMACIJSKIH SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA PORTALU OTVORENIH PODATAKA (OPEN DATA) UP.04.1.1.19.0001

I. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA
Dodijeljena sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su na financiranje unaprjeđenja postojećih informacijskih sustava javnog sektora kako bi se olakšala i ubrzala priprema i objava skupova otvorenih podataka (osobito vrijednih i visokovrijednih) u strojno čitljivom obliku sukladno standardima, za minimalno 8 (osam) tijela državne i javne vlasti na Portalu otvorenih podataka.

Sredstva za financiranje osigurana su u okviru Elementa 3 (tri) projekta „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“ sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., a ukupni raspoloživi iznos sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva je 2.955.775,00 kuna s PDV-om.

II. PRIHVATLJIVI KORISNICI
Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava financiranja imaju sva tijela javne vlasti koja su obveznici primjene Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

III. UVJETI KOJE MORA ISPUNJAVATI PODNOSITELJ PRIJAVE
Predloženi skupovi podataka Prijavitelja su skupovi podataka čije popise tijela objavljuju sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22).

Prijavitelj se treba obvezati da će odrediti zaposlenike koji će biti dostupni za suradnju s izvođačima prilikom nadogradnje informacijskog sustava.

IV. ROK ZA PREDAJU PRIJAVE
Javni poziv otvoren je do 30. studenoga 2022. godine.

V. PRIJAVA l DOKUMENTACIJA KOJU PRIJAVITELJ MORA PRILOŽITI UZ PRIJAVU
Prijave se podnose isključivo ispunjavanjem i dostavljanjem projektnog zadatka koji se sastoji od tehničke specifikacije i opisa poslova (ispuniti prema priloženom predlošku za izradu tehničke specifikacije Prilog 1). Tehnička specifikacija treba sadržavati i procijenjenu vrijednost nabave unaprjeđenja informacijskih sustava Prijavitelja.

Prihvatljivi troškovi unaprjeđenja informacijskih sustava tijela javnog sektora između ostalog obuhvaćaju troškove:

  • identifikacije i analize skupova podataka
  • instalacije dodatnih baza podataka ili proširenja postojećih baza podataka
  • dokupa potrebnih softverskih licenci
  • razvoja modula za pripremu podataka
  • usluge instalacije, konfiguracije i testiranja sustava do razine potpune spremnosti automatske objave podataka na Portalu otvorenih podataka.

VI. ODABIR PRIJAVA ZA FINANCIRANJE
Odabir Prijava će se provoditi sukladno razini dovršenosti dostavljene tehničke specifikacije (projektnog zadataka) i realnog iskazivanja troškova nadogradnje. Odabrat će se minimalno 8 (osam) institucija čiji ukupni iznos troškova ne prelazi raspoloživi dio sredstava koji se dodjeljuje u postupku ovog Javnog poziva.

Prednost će imati Prijavitelji koji dostave ispunjen Ex-ante upitnik za procjenu utjecaja skupa podataka koji je priložen ovom Pozivu (Prilog 2). Skup podataka ima visokovrijedan utjecaj ukoliko postoje jasni dokazi da skup podataka ima snažan potencijal ostvariti utjecaj unutar identificiranog problemskog područja (gospodarskog, društvenog, političkog i/ili okolišnog).

VII. NAČIN PRIJAVE
Prijava na Javni poziv podnosi se dostavom dokumentacije na adresu elektroničke pošte opendata.admin@rdd.gov.hr ili osobno u pisarnicu Ureda na adresu:

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, prijava za sudjelovanje u projektu „Prilagodba informacijskih sustava tijela javnog sektora Portalu otvorenih podataka (Open Data)“, Ivana Lučića 8, 10000 Zagreb

 

Više informacija potražite na poveznici:

https://rdd.gov.hr/vijesti/javni-poziv-za-podnosenje-prijava-za-financiranje-u-sklopu-projekta-prilagodba-informacijskih-sustava-tijela-javnog-sektora-portalu-otvorenih-podataka-open-data/1977