Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (JP ZO -3/2023)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je na svojim mrežnim stranicama 14. travnja 2023. godine Javni poziv za neposredno sufinanciranje provođenja izobrazno – informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva ( JP ZO -3/2023).

PREDMET JAVNOG POZIVA:

Smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlaže na odlagalištima otpada i povećanju stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja. Svrha ovog Poziva je podizanje svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom.

Pravo na korištenje sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice i područne (regionalne) samouprave.

Prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda u visini do 15.000,00 EUR, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Više na: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=200