Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike zajedno s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini.

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama.

Odabrane projekte, Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode, a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.

Na LIFE program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Više informacija o javnom pozivu i uvjetima javljanja na javni poziv moguće je pronaći na mrežnoj poveznici: www.lifeprogramhrvatska.hr.

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje od strane Hrvatskih voda preuzmite na mrežnoj poveznici: https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2019/05/Javni-poziv_2019-HV.pdf

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost preuzmite na mrežnoj poveznici: https://lifeprogramhrvatska.hr/wp-content/uploads/2019/05/Javni-poziv_2019_FZOEU.pdf