Javni poziv za financiranje/sufinanciranje aktivnosti psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata u 2023. godini

Predmet Poziva je prikupljanje pisanih prijava udruga koje se odnose na aktivnosti psihološkog u socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata i aktivnosti promicanja vrijednosti Domovinskog rata.

Svrha i cilj Poziva je psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete života branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovi obitelji te stradalnika iz Domovinskog rata u cilju ublažavanja posljedica rata, zaštite fizičkog i mentalnog zdravlja te smanjivanja njihove socijalne isključenosti i promicanje i očuvanje vrijednosti Domovinskog rata, na temelju Provedbenog programa Ministarstva hrvatskih branitelja za razdoblje 2021. – 2024.

Ukupna planirana vrijednost Poziva je do 1.327.000,00 eura /9.998.281,50 kuna.

Rok za prijavu na Poziv je zaključno s 17. ožujka 2023. godine

Prijave na Poziv mogu dostaviti udruge registrirane sukladno Zakonu o udrugama ( NN 74/14, 70/17, 98/19 I 151/12) i udruge koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađivanjem statuta pri nadležnom uredu (što dokazuju potvrdom nadležnog ureda).

Iznos koji se udruzi može odobriti za predloženu/e aktivnost/i je od najmanje 1.500,00 eura / 11.301,75 kuna do najviše 67.000,00 eura / 504.811,50 kuna.

Više na https://branitelji.gov.hr/o-ministarstvu-15/javne-rasprave/javni-pozivi/aktualni-javni-pozivi/919